როსტომ გოგიტიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: r.gogitidze@bntu.edu.ge