შოთა ბარამიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: sh.baramidze@bntu.edu.ge