ვაჟა სურმანიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: v.surmanidze@bntu.edu.ge