ვახტანგ ბაძაღუა

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: v.badzagua@bntu.edu.ge