ზურაბ ახალაძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელ-ფოსტაz.akhaladze@bntu.edu.ge