სტუდენტური ბენდი

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური ბენდი ,,Silver Drops” დაარსდა 2018 წელს. მისი წევრები არიან ბნსუ-ს საზღვაო-საინჟინრო და ლოგისტიკის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები.

ბენდი აქტიურად მონაწილეობა ბნსუ-ს მიერ ორგანიზებულ და სასწავლო უნივერსიტეტის თანამონაწილეობით გამართულ საქალაქო ღონისძიებებში.

 

2019 წელს, ბენდის წევრებმა შექმნეს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ჰიმნი.