ინდირა ლორთქიფანიძე-ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

ინდირა ლორთქიფანიძე ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: i.lortkipanidze@bntu.edu.ge