რამაზი გურგენაძე-შრომის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი

რამაზი გურგენაძე შრომის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: r.gurgenaidze@bntu.edu.ge