ანონსები უკან

2023-2024 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის ეტაპები და ვადები

25 იანვარი 2024

2023-2024 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის ეტაპები და ვადები