ანონსები უკან

შიდა საგრანტო მიზნობრივი კვლევითი კონკურსი

4 ივნისი 2024

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს  შიდა  საგრანტო  მიზნობრივ  კვლევით  კონკურსს აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის!

კონკურსის პრიორიტეტულ მიმართულებებად განსაზღვრულია:

☑️საზღვაო სატრანსპორტო სისტემის უსაფრთხოება
☑️საზღვაო ეკოლოგია და ლურჯი ეკონომიკა (ზღვისა და სანაპირო ზოლის გარემოს დაცვა, მავნე გამონაბოლქვის შემცირების (CO2) ხერხები და საშუალებები და სხვ.)
☑️სატრანსპორტო პროცესების ლოგისტიკური პრობლემები ციფრული ტრანსფორმაციის პირობებში
☑️ინოვაციური ტექნოლოგიების/ხელოვნური ინტელექტის იმპლემენტირება ბიზნესსა და ლოგისტიკაში.

განაცხადების მიღება 14 ივნისს დაიწყება

კონკურსის შესახებ დეტალები იხილეთ დოკუმენტში:
 განცხადება