ანონსები უკან

ბნსუ-ს ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის წარდგენა

13 დეკემბერი 2021
2021 წლის 13 დეკემბერს ბნსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური წარუდგენს ბნსუ-ს თანასაზოგადეობას ბნსუ-ს ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიას. შეხვედრის დრო: 21:00 სთ.
შეხვედრი ბმულის მოგეწოდებათ დაწყებამდე 1 საათით ადრე.