ანონსები უკან

"გემზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა"

17 ივნისი 2023

2023 წლის 19 ივნისს, 14 საათზე, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ახალ სივრცეში სტუდენტებისთვის გაიმართება სალექციო კურსის წარდგენა, სახელწოდებით  "გემზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა", Marpol 73/78 კონვენციის გათვალისწინებით.

ღონისძიება ეძღვნება მეზღვაურთა საერთაშორისო დღეს და ინიციატორი ბნსუ-ს ბიბლიოთეკაა.