ანონსები უკან

პროგრამების წარდგენა

1 თებერვალი 2024

2024 წლის 9 თებერვალს, 14 საათზე, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, პოტენციური დამსაქმებლებისა და დაინტერსებული მხარეებისათვის გაიმართება ბიზნესისა და ლოგისტიკის ფაკულტეტზე კლასტერული აკრედიტაციის მიზნით მოდიფიცირებული სატრანსპორტო ლიგისტიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმათლებლო პროგრამების წარდგენა და განხილვა.