ანონსები უკან

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია!

6 აპრილი 2023

გაცნობებთ, რომ ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ, პარტნიორებთან ერთად 2023 წლის  20 ოქტომბერს ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: 3rd International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management.

მე-3 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ინდექსირებული იქნება SCOPUS ის ბაზაში.

კონფერენციის თავმჯდომარე წელს იქნება ბნსუ-ს რექტორი, პროფესორი პარმენ ხვედელიძე.

https://isces.eu-science.com/