ანონსები უკან

შეხვედრა ელექტრონული ბაზების გამოყენებასთან დაკავშირებით

26 ივნისი 2023
2023 წლის, 27 ივნისს 12 საათზე, პლატფორმა Zoom- ის გამოყენებით,ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის აწყობს პრეზენტაციას სამეცნიერო ბაზებთან დაკავშირებით. შეხვედრა დაიგეგმა კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.