ანონსები უკან

სტუდენტთა  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

27 მაისი 2020

27 მაისს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ატარებს სტუდენტთა ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას.

ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიის გამოშექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ-რეჟიმში.
კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს. კონფერენციის სამუშაო სექციებია:
საზღვაო მეცნიერებები;
ლოგისტიკა;
ჰუმანიტარული, სოციალური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
ბიზნესის ადმინისტრირება.
საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა და დარეგისტრირება 10 მაისამდეა შესაძლებელი.
მნიშვნელოვანი თარიღები:
27 აპრილი-10 მაისი- კონფერენციაზე დარეგისტრირება;
15 მაისი- აბსტრაქტის გადმოგზავნა ბოლო ვადა;
18 მაისი- აპლიკანტები მიიღებენ შეტყობინებას კონფერენციაში მონაწილეობაზე თანხმობის შესახებ;
22 მაისი- ნაშრომის გადმოგზავნის ბოლო ვადა;
27 მაისი- კონფერენციისგახსნა;
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ორგანიზებას ყოველწლიურად უწევს.
კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომების კრებული და კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ელ-ვერსია კონფერენციის დასრულების შემდეგ დაეგზავნება ყველამონაწილეს;
კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური.
სრული ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: studconference@bntu.edu.ge
კონფერენციაზე რეგისტრაციის გასავლელად გთხოვთ გამოიყენეთ ბმული: http://tiny.cc/5hlunz
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საორგანიზაციო კომიტეტს შემდეგ ელ-ფოსტაზე: studconference@bntu.edu.ge