ანონსები უკან

ტრეინინგი „კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა“

28 თებერვალი 2022

2021 წლის 28 იანვარს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალისთვის და სტუდენტებისთვის ჩატარდება ტრეინინგი „კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა“.


ტრეინინგს ჩაატარებს „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ CSR ექსპერტი ლელა ხოფერია.


ტრეინინგი ხორციელება ბნსუ-ს მიზნობრივი შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) როლი უნივერსიტეტის მესამე მისიის გაძლიერებისთვის“ ფარგლებში.


ტრეინინგის ბმული და ზუსტი დროს მონაწილეებს დაეგზავნებათ ელ-ფოსტაზე.


დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ ბნსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურსს: international@bntu.edu.ge