კანცლერი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი/კანცლერი: ლალი ხვედელიძე

არის "WISTA GEORGIA"-ს პრეზიდენტი საქართველოში, ასევე  არაერთი ჯილდოსა და სიგელის მფლობელი. მონაწილეობა მიღებული აქვს სხვადასხვა პროექტსა და სამეცნიერო კონფერენციაში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ელ-ფოსტა: l.khvedelidze@bntu.edu.ge

ტელ: (+995) 577 422424