სიახლეები

image
ვიზიტით რელიგიის მუზეუმში

2024 წლის 16 თებერვალს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები ვიზიტით იმყოფებოდნენ რელიგიის მუზეუმში. ღონისძიება გახსნა სსიპ აჭარის მუზეუმის გაერთიანების დირექტორმა თეონა ზოიძემ, რომელმაც გაერთიანე...

ვრცლად
16 თებერვალი 2024
image
კურსდამთავრებულების დაჯილდოვება

2024 წლის 16 თებერვალს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში, აჭარის დასაქმების სააგენტოს ,,საზღვაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა’’ ქვეპროგრამის ფარგლებში კურსდამთავრებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა...

ვრცლად
16 თებერვალი 2024
image
ვებინარს „Medical Emergency Preparedness“

2024 წლის 15 თებერვალს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური/მოწვეული პერსონალი და სტუდენტები ესტრებოდნენ ონლაინ ვებინარს „Medical Emergency Preparedness“. ვებინარი The Nautical Institute-ის...

ვრცლად
15 თებერვალი 2024
image
ტრენინგი „Google Suite“

2024 წლის 14 თებერვალს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალს ჩაუტარდათ ტრენინგი „Google Suite“.

ვრცლად
14 თებერვალი 2024
image
დაინტერესებულ მხარეთათვის პროგრამების წარდგენა

2024 წლის 9 თებერვალს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საერთაშორისო გადაზიდვების მართვისა“ და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,სატრანსპორტო ლოგისტიკის&l...

ვრცლად
14 თებერვალი 2024
image
გაცვლითი პროგრამა

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანამანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის „საზღვაო ნავიგაცია“ სტუდენტი - იოანე მერაბიშვილი 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სტამბოლის ტექნიკური უნივ...

ვრცლად
13 თებერვალი 2024
image
ტრენინგები, სახელწოდებით: თანამედროვე საბიბლიოთეკო სტანდარტები

2024 წლის 5-9 თებერვალს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა, მაკა გეგეშიძემ და ბიბლიოთეკის სპეციალისტმა, ინგა ქავჟარაძემ გაიარეს ონლაინ ტრენინგები, სახელწოდებით:

ვრცლად
13 თებერვალი 2024
image
ტრენინგი „მოსამზადებელი სასწავლო კურსი IMO-ს წევრი სახელმწიფო აუდიტის სქემისთვის (IMSAS).

2024 წლის 6-8 თებერვალს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მეორე მოადგილე საგანმანათლებლო პროცესების მართვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით - ასოცირებული პროფესორი გიორგი გაბედავა მონაწილოებ...

ვრცლად
7 თებერვალი 2024
image
ღონისძიება წიგნის კითხვის დღესთან დაკავშირებით

2024 წლის 2 თებერვალს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გაიმართა ღონისძიება წიგნის კითხვის დღესთან დაკავშირებით.

ვრცლად
2 თებერვალი 2024
image
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ანალიზის დოკუმენტის წარდგენა

2024 წლის 26 იანვარს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ანალიზისა და  სტარტეგიული გეგმის შესრულების ანაგრიშის  დოკუმენტების წარდგენა და განხილვა.

ვრცლად
26 იანვარი 2024