სიახლეები უკან

ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის წარდგენა

5 ივნისი 2024

2024 წლის 4 ივნისს, ბნსუ-ს მრჩეველმა ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით, მარიამ დარბაიძემ, ბნსუ-ს პერსონალსა და სტუდენტებს/პროფესიულ სტუდენტებს ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის განახლებული ვერსია წარუდგინა.

აღნიშნული განახლებული გეგმის მიხედვით შესაბამისი ცვლილებები აისახა ბნსუ-ს რისკების რეესტრში.

განხილვა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა.