სიახლეები უკან

ელვიქტორ ქრუ მენეჯმენტის წარმომადგენლები ბნსუ-ში

1 აგვისტო 2022

2022 წლის 1 აგვისტოს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტს ეწვია ელვიქტორ ქრუ მენეჯმენტის წარმომადგენლები.

კომპანია ელვიქტორსა და ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი.

მემორანდუმის თანამხად, კომპანია ელ ვიქტორი უზრუნველყოფს კადეტების დასაქმებას ერთ-ერთ გემთფლობელი კომპანიის საკუთრებაში არსებულ 40-ვე კონტეინერმზიდ გემზე გასაუბრების წარმატებით გავლის შემთხვევაში.

მემორანდუმის გაფორმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რაც არსებულ თანამშრომლობას კიდევ უფრო გაამყარებს.

ასევე, კომპანიის წარმომადგენლებმა გასაუბრება ჩაუტარეს ბნსუ-ს საზღვაო ნავიგაციისა და გემის მექანიკის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს კადეტის პოზიციაზე დასაქმების მიზნით.