სიახლეები უკან

რეიტინგული სიები ცნობილია

26 ივნისი 2024

2024-2025 სასწავლო წლისათვის, ბნსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ შედგენილი რეიტინგული სიები ცნობილია.

იხილეთ სიები საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით: