სიახლეები უკან

სამუშაო შეხვედრა აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან

3 ივნისი 2024

2024 წლის 2 ივნისს, ბნსუ-ს მრჩეველმა ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით, მარიამ დარბაიძემ, ბნსუ-ს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის ფოკუს ჯგუფებთან, პროგრამების განვითარების მიმართულებით, სამუშაო შეხვედრა გამართა.

აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან ერთად, შეხვედრას ბნსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი/კანცლერი - ლალი ხვედელიძე, კანცლერის მოადგილე - ელიდა ხვედელიძე და რექტორის მოადგილე აკადემიური მიმართულებით - გიორგი გაბედავა, ესწრებოდნენ.

შეხვედრა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა.