სიახლეები უკან

შეთავაზება ბნსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის

7 მარტი 2023

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი აგრძელებს თანამშრომლობას  eiFL-ის ორგანიზაციასთან, რომლის საფუძველზეც უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს საშუალება აქვს უფასოდ გამოაქვეყნოს სტატიები შემდეგი ღია წვდომის  სამეცნიერო ბაზებში:

ACM Free Open Access Publishing

European Respiratory Journal free open access publishing

IMechE APCs for open access publishing

Oxford University Press APCs for open access publishing

Royal Society Publishing APCs for open access journals

SAGE APCs for open access publishing

The Company of Biologists free open access publishing

https://clck.ru/33hnwC

კითხვების არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ ბნსუ-ს ბიბლიოთეკას.