სიახლეები უკან

ტრენინგი ,,შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარული წესების შესახებ".

29 ნოემბერი 2022

2022 წლის 28 ნოემბერს, აჭარის ა.რ. დასაქმების სააგენტოს ორგანიზებითა და ბნსუ-ს პრაქტიკისა და დასაქმების სამსახურის ხელშწყობით, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენინგი ,,შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარული წესების შესახებ".