სტრუქტურა

პარტნიორთა კრება

რექტორი

პარმენ ხვედელიძე

რექტორის მოადგილე

გელა გვარიშვილი

შრომის უსაფრთხოების სამსახური

რამაზ გურგენაძე

რექტორის აპარატი

მედეა დოლიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ნათია მიქელთაძე

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

კვლევების ცენტრი

ბადრი გეჩბაია

საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტი

ეკატერინე მუსხაჯბა

ლოგისტიკის ფაკულტეტი

ქეთევან გოლეთიანი

ბიბლიოთეკა

მაკა გეგეშიძე

უცხოენოვანი განათლების დეპარტამენტი

გიორგი გაბედავა

საფინანსო სამსახური

ლუდმილა გურჩიანი

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ინდირა ლორთქიფანიძე

სამეურნეო სამსახური

ნატო სარუხანიშვილი

სტუდენტთა რეგისტრაციის, შეფასების და მონიტორინგის სამსახური

ზურაბ ბაძაღუა

კანცელარია

ინგა კარალიძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ია გოლიაძე

დაცვის სამსახური

გვარიშვილი ლევან

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

გიორგი გაბედავა

კვების ბლოკი

ფერიდე ქავჟარაძე

საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი

დურსუნ ცინცაძე

პრაქტიკის და დასაქმების სამსახური

ლელა შანიძე

საზღვაო საწვრთვნელი გემი 'ელიტა'

ილიას ბერიძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი - კანცლერი

ლალი ხვედელიძე

კანცლერის აპარატი

ნიცა მდივანი

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

პროფესიული განათლების დეპარტამენტი

მზევინარ ძირკვაძე

პროფესიული მომზადება გადამზადების სკოლა

პროფესიული მომზადება გადამზადების სკოლა

იურიდიული სამსახური

კონსტანტინე ბოხუა

ენების შემსწავლელი სკოლა

ეკატერინე კალანდაძე

კულტურის და სპორტის ცენტრი

ნინო ძნელაძე

საერთო საცხოვრებელი და სასტუმრო

საერთო საცხოვრებელი და სასტუმრო

სამედიცინო პუნქტი

მურად ლეთოდიანი

სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა თვითმართველობა

ენრიკე ინწკირველი