ბიბლიოთეკის შესახებ

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა:

  • უზრუნველყოფს საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო საქმიანობის ორგანიზებასა და საბიბლიოთეკო ფონდებით სარგებლობას.
  • ბნსუ-ის ბიბლიოთეკის ფონდი აერთიანებს სახელმძღვანელოებს, სასწავლო-მეთოდური მასალებს, რიდერებსა და სხვა ბეჭდურ და ელექტრონულ მასალას ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
  • დღეისათვის ბნსუ-ის საბიბლიოთეკო ფონდი მოიცავს 17 991 წიგნად ერთეულს.
  • ბნსუ-ის ბიბლიოთეკა დიგიტალიზებულია და ხელმისაწვდომია სასწავლო უნივერსიტეტის ონლაინ-პლატფორმაზე.

ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე კვირის გარდა შემდეგი განრიგით:

  • ორშაბათი-პარასკევი - 09:00–20:00;
  • შაბათი - 10:00 -15:00.